* system podziału obowiązków w obiekcie * system wynagrodzeń dla każdego działu * określenie ilości pracowników w danym dziale * […]

* szkolenia teoretyczne z podstaw funkcjonowania branży fitness * szkolenia teoretyczne – sprzedaż + obsługa klienta * szkolenia […]

* stworzenie systemu kontroli oraz raportowania poszczególnych działów w zakresie dziennym / tygodniowym / miesięcznym * realizowanie […]

Branża fitness jest szczególnie podatna na zmienne, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na przychody danego klubu. Przykładowe […]

Jakość pracy zespołu w klubie mam bezpośredni wpływ na budowanie marki danego obiektu, tworzenie atmosfery, a także na główną zmienną, […]

Jednym z najczęściej spotykanych problemów w branży fitness jest tzw. „problem sprzedażowy”. Nagłe spadek poziomu pozyskiwania nowych […]

Prowadzenie biznesu bez reklamy jest praktycznie nie możliwe. Dobry marketing w dzisiejszych czasach, w dobie komputeryzacji, […]