Analiza Finansowa i Ekonomiczna

Branża fitness jest szczególnie podatna na zmienne, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na przychody danego klubu. Przykładowe zmienne to np.:
 • Opóźnione płatności (dłużnicy)
 • Wysoki poziom rezygnacji
 • Błędnie kalkulowane wynagrodzenia pracowników
 • Niska „żywotność” klienta
 • i wiele, wiele innych…
 • Skuteczna analiza finansowa i ekonomiczna pozwoli określić czy dotychczasowe planowanie oraz strategia dot. przychodów jest szczelna i skuteczna, czy też wymaga jakiejkolwiek restrukturyzacji. Jako zespół wykwalifikowanych managerów i doradców, posiadających wiedzę zarówno z zakresu Polskiego rynku fitness, jak i również zagranicznego, jesteśmy w stanie dokonać w/w analizy, aby w efekcie zredukować wszelkie niepotrzebne koszta, czy też zoptymalizować wszelkie źródła odpływu bieżącej gotówki.
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

  Audyt personelu

  Jakość pracy zespołu w klubie mam bezpośredni wpływ na budowanie marki danego obiektu, tworzenie atmosfery, a także na główną zmienną, jaką jest Nasz przychód. W ofercie Naszych usług oferujemy Wam możliwość określenia profilu każdego z Waszych pracowników. Efektem w/w działania będzie pełny obraz zarówno wad, jak i zalet danego pracownika. Na podstawie tych informacji Tworzymy tzw. Indywidualny Program Doskonalenia, mający na celu stopniową eliminację wszelkich cech negatywnych, aby skuteczność danego pracownika była stale optymalizowana.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

  Analiza sprzedażowa

  Jednym z najczęściej spotykanych problemów w branży fitness jest tzw. „problem sprzedażowy”. Nagłe spadek poziomu pozyskiwania nowych klientów do danego klubu lub niesatysfakcjonujące wyniki sprzedażowe, to sytuacje, których ciężko uniknąć. Analiza sprzedażowa ma na celu:
  • określić źródło problemu niskiej sprzedaży
  • przedstawić możliwe rozwiązania dla danego problemu
  • wdrożenie programu naprawczego poprzez szkolenia praktyczne i teoretyczne

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej  Audyt Marketingowy

  Prowadzenie biznesu bez reklamy jest praktycznie nie możliwe. Dobry marketing w dzisiejszych czasach, w dobie komputeryzacji, automatyzacji, social media itp. to podstawa oraz fundament Naszej strategii sprzedażowej. Audyt Marketingowy ma na celu wykazanie jakie narzędzia marketingowe będą najbardziej skuteczne dla Twojego klubu, oraz jak efektywne i opłacalne były dotychczasowe kampanie reklamowe.
  Jeśli twierdzisz, że markeitng nie jest twoją mocną stroną.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej