logo-z-ramka-1
logo-z-ramka-1

Polski Związek Pracodawców Fitness ma przyjemność rekomendować współpracę z X-Sports Group.

Nasze doświadczenia z tą firmą doradczą opierają się o wspólne projekty, na które zdecydowaliśmy się ze względu na rzeczowe i pragmatyczne podejście do biznesu, jakie reprezentuje X-Sports. Jest nam bliskie również podejście lidera tej firmy, Pana Tomasza Napiórkowskiego, do jak najbardziej efektywnych działań na rzecz rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem liczbowych analiz i rozwiązań organizacyjno- finansowych nastawionych na wysoką rentowność.

Takie podejście wydaje nam się nadal dość rzadkie w branży doradczej na rynku fitness, dlatego tym bardziej zadowoleni jesteśmy ze współpracy, którą zamierzamy kontynuować.

Robert Kamiński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Fitness

logo-z-ramka-1

Tomasz Napiórkowski to pasjonat fitnessu , z wieloletnim doświadczeniem w branży zarówno na płaszczyźnie treningowej, jak i na polu zarządzania klubami fitness. Człowiek posiadający wiedzę praktyczną oraz doświadczenie biznesowe.

Agnieszka Bonecka, Redaktor naczelna „body LIFE” oraz „Trainer”

logo-z-ramka-1-efitness

W eFitness wierzymy, że powodzenie naszych klientów zależy w równym stopniu od Naszej sprawności biznesowej jak i od kondycji polskiego rynku fitness. X-Sports Group Sp. z o.o. jest dla nas organizacją, która w realny sposób jest w stanie wpłynąć na rozwój rynku, zwiększyć ilość klientów na nim obecnych, ułatwić i obniżyć koszty działalności klubów.

eFitness od dawna byłi przekonane o konieczności edukowania na bieżąco Naszej branży i dlatego od początku aktywnie i z dużym zainteresowaniem obserwujemy rozwój X-Sports Group. W swojej krótkiej historii X-Sports Group podjął działania, które przekładają się na wymierne korzyści dla właścicieli i managerów klubów. Wkład w rozwój projektu eFitness Management Maraton, badania rynku, szkolenia, plany naprawcze dla Klubów Fitness – z tymi kluczowymi tematami X-Sports Group mierzy się od początku – konsekwentnie i z sukcesem.

Łukasz Balicki, Prezes eFitness Sp. z o.o.

logo-z-ramka-1-fitfabric

logo z ramka

Jako manager tzw. „Butikowego klubu” Ladies Gym Ursynów, serdecznie polecam współpracę z X-Sports Group. Uzyskaliśmy niezbędną pomoc oraz wsparcie merytoryczne w kwestii stworzenia oferty produktów na Naszej recepcji oraz cenne rady w kwestii uruchomienia systemu prowizyjnego dla Naszych pracowników. Wszystko oparte na konkretnych przykładach i rzeczywistych liczbach. Na pewno w niedalekiej przyszłości będziemy jeszcze korzystać z usług X-Sports Group.

Mikołaj Zdunek, General Manager Ladies Gym

logo-z-ramka-1-Amefit

Firma X-Sports Group Sp. z o.o. stworzyła dla Nas gotowy biznes plan oraz przedstawiła optymalną strategię w kwestii obiektu, który postawiliśmy otworzyć w jednej z podwarszawskich miejscowości. Jako właściciele jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z tą firmą. Kontakt jest szybki, wszelkie porady i uwagi są poparte konkretnymi argumentami, a przede wszystkim wszystko poparte jest dokładną analizą bogatą w rzeczywiste liczby i życiowe przykłady.

Edyta Macko-Grudkowska, Właścicielka Fitness Klubu AmeFit

logo-z-ramka-1-bingo

Chciałabym zarekomendować X-Sports Group Sp. z o.o. jako profesjonalnego partnera podczas realizacji planu naprawczego dla Mojego klubu. Mogę polecić firmę każdemu właścicielowi fitness klubu, który szuka profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w zakresie doradztwa dla branży fitness. Firma X-Sports Group dokonała dokładnej analizy Mojego obiektu oraz przedstawiając mi jednocześnie proste i praktyczne rozwiązania mające na celu optymalizację funkcjonowania klubu oraz zwiększenie jego możliwości przychodowych.

Agnieszka Dębkowska, Właścicielka Fitness Klubu Bingo

logo-z-ramka-1-fc24

Jako jeden z Właścicieli Fitness Club 24, chciałbym zarekomendować współpracę z firmą X-Sports Group Sp. Z o.o. Doradztwo w zakresie zarządzania Naszymi klubami oraz wszelkie szkolenia sprzedażowe pozwoliły Nam na osiągnięcie wyników finansowych na zadowalającym Nas poziomie
 
Martin Himmel, Właściciel klubów Fitness Club 24

logo-z-ramka-1-forma sieradz

Jako właściciel klubu Fitness Forma, mogę w pełni polecić współpracę z firmą X-Sports Group Sp. z o.o. Z usług firmy skorzystaliśmy mając niemałe problemy związane z budżetem klubu. Po wprowadzeniu szeroko zaplanowanego procesu naprawczego dla Naszego klubu, cały obiekt stanął na nogi pod względem zarówno finansowym jak i organizacyjnym. Z X-Sports Group obecnie współpracujemy na zasadzie stałego i regularnego doradztwa, dzięki czemu Nasz klubu nieustannie się rozwija.

Radosław Szymczak, Właściciel Klubu Fitness Forma

logo-z-ramka-1-1

Z X-Sports Group sp. z o.o. mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji organizacji „Konferencji FIT EXPO Trendy i Innowacje’, która odbyła się podczas targów FIT EXPO w terminie 20-21 maja 2016 w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę właścicieli i managerów klubów fitness.

Z powierzonych zadań X-Sports Group wywiązało się wzorowo, a profesjonalne przygotowanie merytoryczne (perfekcyjna znajomość branży), przyczyniło się do sukcesu przedsięwzięcia.

W imieniu między narodowych targów Poznańskich, rekomenduję współpracę z X-Sports Group Sp. z o.o.

Anna Myślak, Dyrektor Projektu FIT EXPO

logo-z-ramka-1-1

logo-z-ramka-1-1

Klub Infiniti Fitness skorzystał z usług doradczych firmy X-Sports Group Sp. z o.o. Nasz obiekt został poddany szczegółowej analizie przychodowo-sprzedażowej. Możemy śmiało zarekomendować w/w firmę w kwestii usług analitycznych w branży fitness.

Ramona Kurelowska, Manager klubu Infiniti Fitness